Turvallisuustodistuksen edellytykset

Rautatieliikenteen harjoittajan on haettava Trafilta turvallisuustodistusta rautatieliikenteen harjoittamista varten. Turvallisuustodistuksen avulla rautatieliikenteen harjoittaja osoittaa, että se on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy noudattamaan sovellettavia turvallisuus- ja muita määräyksiä ja -säädöksiä. Lisätietoja ja kuvauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä löydät Trafin nettisivuilta tämän linkin takaa.

Ajankohtaisia tiedotteita turvallisuustodistuksen hakijoille ja haltijoille löydät Trafin nettisivuilta kohdasta Turvallisuustodistus. Saman sivun alta löydät myös ajantasaisen luettelon turvallisuustodistuksen haltijoista.

Turvallisuustodistuksen edellytyksinä ovat:

  • hakijalla on vaatimustenmukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä,

  • hakija osoittaa täyttävänsä rataverkon käyttöä koskevat säännöt ja määräykset, jotka koskevat sitä verkon osaa, jossa se aikoo harjoittaa liikennettä tai liikennöidä, ja hakija osoittaa voivansa varmistaa säännösten ja määräysten noudattamisen

  • hakija osoittaa, että sen henkilöstöryhmät ja sen käyttämän alihankkijan henkilöstöryhmät ovat asianmukaisten rataverkkoa koskevien määräysten mukaisesti tehtäväänsä koulutettuja ja päteviä

  • hakija osoittaa, että sen käyttämä kalusto on asianmukaisten rataverkkoa koskevien määräysten mukainen ja että sen liikkuvan kaluston huolto ja kunnossapito on järjestetty asianmukaisesti,

  • hakijalla on rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutus. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava voimassa oleva riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely ulkopuolisille aiheutettujen vahinkojen varalle. Riittävä vastuuvakuutus on yksi turvallisuustodistuksen ja toimiluvan myöntämisen edellytyksistä. Lisätietoja vastuuvakuutuksesta löydät oheisesta ohjeesta rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutuksesta.