ECM

Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM)

Rautatielain 58§ edellyttää, että jokaiselle kalustoyksikölle on merkitty kalustorekisteriin kalustoyksikön kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, Entity in Charge of Maintenance).

Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtävänä on varmistaa kunnossapitojärjestelmänsä avulla, että kalustoyksikkö, jonka kunnossapidosta vastaavaksi yksiköksi se on kalustorekisteriin merkitty, on kunnossapidetty kalustoyksikön huolto-ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti.

31.5.2011 alkaen tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan yksikön tulee olla sertifioitu komission asetuksen 445/2011/EU mukaisesti, huomioiden kuitenkin asetuksen artiklassa 12 esitetyt siirtymäsäädökset.

Suomessa sertifiointia voi hakea tehtävään erikseen akkreditoidulta sertifiointielimeltä.

ECM-asetus

ECM-asetus ((EU) N:0 445/2011/EU)