ASETUKSET
 

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
(372/2011, koonnos)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (1490/2015)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista (1489/2015)

 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002)
- Muutosasetus (738/2017)
- Muutosasetus (776/2015)
- Muutosasetus (126/2015)
- Muutosasetus (475/2013)
- Muutosasetus (400/2011)
- Muutosasetus (267/2009)
- Muutosasetus (538/2007)
- Muutosasetus (275/2005)
- Muutosasetus (307/2003)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002)
- Muutosasetus (489/2017)
- Muutosasetus (777/2015)
- Muutosasetus (127/2015)
- Muutosasetus (476/2013)
- Muutosasetus (264/2009)
- Muutosasetus (537/2007)
- Muutosasetus (295/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015)
- Muutosasetus (739/2017)
- Muutosasetus (778/2015)

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (1036/2016)
(Suomen säädöskokoelman sopimussarja 85/2016)